Những điều sinh viên quốc tế nên biết trong mùa thuế tại Hoa Kỳ

Mùa thuế là một thời điểm quan trọng trong năm đối với người dân tại Hoa Kỳ và cũng không khác gì đối với sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, quá trình nộp thuế có thể gây khó khăn cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là đối với những người mới đến Hoa Kỳ. … Continue reading Những điều sinh viên quốc tế nên biết trong mùa thuế tại Hoa Kỳ