books on wood stack in rural backyard

Tài nguyên trị giá hơn 5 tỷ cho các bạn học lập trình ở Mỹ

Ai cũng biết du học Mỹ rất mắc mỏ. Thật sự thì tài nguyên miễn phí cũng không thiếu thốn trong mảng ngành này. Nhưng mà với mỗi tài nguyên miễn phí, đây lại có một tài nguyên khác tốn kém hơn 5, 10 triệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về…