passport on top of a planner

Phỏng vấn, học bổng và những sự thay đổi mới về F1 visa

Chào mọi người, lâu lắm không viết bài nên hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài thông tin về phỏng vấn, học bổng và những sự thay đổi về F1 visa trong năm 2022. Phỏng vấn du học mỹ Trang web này có gần đến 50 câu hỏi phỏng vấn thường gặp nhất và…