GitHub Student Developer Pack, một chương trình của GitHub Global Campus, cung cấp cho sinh viên, giáo viên và trường học quyền truy cập vào các công cụ và sự kiện mà họ cần để định hình thế hệ phát triển phần mềm trong tương lai.

Github Student Developer Pack Parners
 

Tính đến thời điểm viết bài này, chương trình này đã có hơn 80+ sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Những công cụ này bao gồm từ các công cụ dành cho nhà phát triển như JetBrain và Heroku đến các công cụ học tập như Thinkful và InterviewCake. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về một số ưu đãi:

  • JetBrain: Giấy phép chuyên nghiệp có giá khoảng $249 cho mỗi người dùng hàng năm. Bạn sẽ nhận được giấy phép sinh viên hàng năm miễn phí.
  • Heroku: Bắt đầu từ ngày 28 tháng 11, bậc miễn phí sẽ biến mất nhưng đừng lo, bạn có thể tận hưởng khoản tín dụng $13 mỗi tháng trong 12 tháng.
  • Thinkful: Khóa học 5 tháng dành cho nhà phát triển web có giá hơn $9000 và bạn sẽ được miễn phí một tháng
  • InterviewCake: Miễn phí 3 tuần sử dụng toàn bộ khóa học trị giá $149

Điều kiện để nộp đơn xin:

  • Hiện đang ghi danh trong một khóa học cấp bằng hoặc cấp bằng tốt nghiệp như trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trường cao đẳng, trường đại học, trường học tại nhà hoặc cơ sở giáo dục tương tự
  • Có địa chỉ email do trường cấp có thể xác minh hoặc tải lên các tài liệu chứng minh tình trạng sinh viên hiện tại của bạn
  • Có tài khoản cá nhân GitHub
  • Từ 13 tuổi trở lên
Github Student Developer Pack Approval

Dưới đây là một số dịch vụ của Educative.io hiện tại. Bạn có thể đọc thêm về quan hệ đối tác này và cách thiết lập mọi thứ tại đây.

Python

JavaScript

Architecture

Web Development

React

Other cool stuff

Đọc bài tiếng Anh ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.